Poradniki

Materiały informacyjno-szkoleniowe przygotowane dzięki środkom pozyskanym z Ministerstwa Gospodarki i Pracy w ramach programu Pierwsza Praca, 2005.

● Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości (aip)
● Zakładam firmę – jak się przygotować?
● Jak założyć firmę w unii europejskiej (prezentacja)
● Formy działalności gospodarczej w państwach Unii Europejskiej
● Formy działalności gospodarczej w Polsce
● Biznes plan - pierwszy krok do własnej działalności
● Marketing w firmie - promocja nowo powstałej firmy
● Rachunkowość w firmie
● Podatki i opłaty w praktyce
● Zarządzanie firmą
● Środki pomocowe dla małych i średnich przedsiębiorstw
● Publikacje książkowe i multimedialne dostępne w Biurze Karier

Bezpłatne materiały centrum informacji europejskiej urzędu komitetu integracji europejskiej. Materiały pochodzą ze strony http://www.cie.gov.pl

● Oznakowanie CE - przewodnik dla przedsiębiorców
● Przedsiębiorco, skorzystaj na Unii Europejskiej!
● Poradnik dla przedsiębiorców - sektor budowlany
● Poradnik dla przedsiębiorców - promuj swój eksport
● Poradnik dla przedsiębiorców - wsparcie inwestycji
● Poradnik dla przedsiębiorców - wsparcie doradcze
● Poradnik dla przedsiębiorców - inwestycje w ochronę środowiska
● Poradnik dla przedsiębiorców - piekarnie i cukiernie
● Poradnik dla przedsiębiorców - przetwórstwo tworzyw sztucznych
● Poradnik dla przedsiębiorców - sektor transportowy
● Fundusz małych projektów
● Swoboda przepływu osób
● Instytucje otoczenia biznesu
● Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw
● Dotacje dla przedsiębiorstw - najczęściej zadawane pytania

Człowiek - najlepsza inwestycja