Oferta BK

Biuro Karier oferuje:

informacje na temat pracy pozyskane:

 • bezpośrednio od pracodawcy
 • z prasy
 • z internetu (oferty polskie i zagraniczne)
 • informacje o stażach i praktykach
 • informacje o stypendiach
 • prezentacje, warsztaty, szkolenia w zakresie autoprezentacji oraz kształtowania ścieżki kariery:
 • aktywne sposoby poszukiwania zatrudnienia
 • dokumenty aplikacyjne
 • procedury rekrutacyjne
 • rozmowy kwalifikacyjne
 • negocjacje płacowe
 • autoprezentacja
 • trening asertywności
 • spotkania z pracodawcami w ramach Uczelnianych Targów Pracy
 • informacje o możliwościach edukacji i podnoszenia kwalifikacji:
 • kursy językowe
 • studia podyplomowe
 • studia zagraniczne
 • uczelnie i warunki przyjęć na studia w regionie częstochowskim
 • włączenie do bazy danych studentów / absolwentów WSZ

rozmowy doradcze z zakresu:

 • określenie predyspozycji zawodowych
 • redagowanie dokumentów niezbędnych do dostarczenia pracodawcy (CV, list motywacyjny)
 • pogłębianie wiedzy na temat komunikacji międzyludzkiej oraz pracy zespołowej
 • pomoc w przygotowaniu się do rozmowy kwalifikacyjnej
 • udostępnienie informatorów i poradników ułatwiających poruszanie się po rynku pracy i kształtowanie kariery zawodowej

 

Człowiek - najlepsza inwestycja