ABC Prawa pracy

Jeśli pomyślnie przeszedłeś drogę  zwianą z rekrutacją nadeszła pora na podpisanie stosownej umowy z pracodawcą. Powinieneś widzieć na jakiego rodzaju pułapki i zawirowania możesz być narażony. Oto kilka ważnych informacji, z którymi powinieneś się zapoznać:

  • Rodzaje umów o pracę 
  • Rozwiązanie umowy o pracę 
  • Świadectwo pracy 
  • Urlopy wypoczynkowe 
  • Zakaz konkurencji 
  • Zakaz dyskryminacji – równe traktowanie w zatrudnieniu
  • Niektóre umowy, których warunki regulują przepisy prawa cywilnego
Człowiek - najlepsza inwestycja