ICT na 5+

W ramach projektu „ICT na 5+” proponujemy możliwość wzięcia udziału
w bezpłatnym kursie informatycznym ECDL na wybranym poziomie:
 
  • ECDL e-Citizen (35h) (średnio 7 spotkań x średnio 5 godzin)
Zakres merytoryczny:
  • Podstawowe umiejętności komputerowe, pliki i foldery, poczta elektroniczna, wyszukiwanie informacji, e-uczestnictwo.
 
ECDL START (50 h) (średnio 10 spotkań x średnio 5 godzin)
Zakres merytoryczny:
1.Podstawy technik informatycznych i komunikacyjnych,
2. Użytkowanie komputerów i zarządzanie plikami,
3.Przetwarzanie tekstów (MS WORD),
4.Arkusze kalkulacyjne (MS EXCEL)
 
ECDL CORE (80h) (średnio 16 spotkań x średnio 5 godzin)
 
Zakres merytoryczny:
1.Podstawy obsługi technik informatycznych i komunikacyjnych, 2.Użytkowanie komputerów i zarządzanie plikami,
3.Przetwarzanie tekstów(MS WORD),
4.Arkusze kalkulacyjne (MS EXCEL)
5.Użytkowanie baz danych (MS ACCESS)
6.Grafika menedżerska i prezentacyjna (MS POWERPOINT)
7.Przeglądanie stron internetowych.
 
ECDL WEBSTARTER (120h) (średnio 24 spotkania x średnio 5 godzin)
Zakres merytoryczny:
1.Struktura stron internetowych, język HTML – pisanie stron internetowych,
2. Umieszczanie stron na serwerze, prawo i ochrona.
 
Aby wziąć udział w projekcie kandydat/kandydatka musi spełniać następujące warunki:
 
  • jest osobą zatrudnioną (w oparciu o umowę o pracę, zlecenie, o dzieło, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczą umowę o pracę)
  • jest osobą zamieszkałą na terenie województwa śląskiego (zgodnie z Kodeksem Cywilnym)
  • oraz spełnia  co najmniej jeden z poniższych warunków:
    a)posiada wykształcenie co najwyżej średnie
    b)ukończył  50 r. życia
 
Podczas szkoleń zapewniamy:
 
- jakość wsparcia na najwyższym poziomie
 
- bezpłatne materiały szkoleniowe
 
- poczęstunek podczas zajęć
 
- opłacony egzamin/y w ramach kursu
 
 
Jednocześnie zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozpowszechnianie informacji (o ile to możliwe) bezpośrednio do osób lub do środowisk reprezentujących osoby potencjalnie zainteresowane udziałem w bezpłatnych szkoleniach. Państwa pomoc może okazać się nieoceniona.
 
 
 
REKRUTACJA POD NUMEREM: 32 722 02 76
 
BIURO PROJEKTU: ul. Jana Pawła II 13/205 w Gliwicach
 
 
Człowiek - najlepsza inwestycja