Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza.

Pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej z preferencyjnym oprocentowaniem 1 % w skali roku! 

Pożyczka przyznawana w ramach Projektu „Rozpocznij działalność - PoŻyczymy Ci sukcesu”. Wysokość pożyczki na osobę: od 10 tyś zł do 50 tyś zł. Przeznaczenie: cele inwestycyjne, obrotowe inwestycyjno-obrotowe, z okresem spłaty do 5 lat.

O udział w projekcie będą mogły ubiegać się osoby fizyczne, mieszkańcy woj. śląskiego, zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej (z wyłączeniem osób zarejestrowanych w Ewidencji Działalności Gospodarczej, Krajowym Rejestrze Sądowym, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub prowadzących działalność na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu).

 

Szczególnie preferujemy osoby z powiatów:częstochowskiego, kłobuckiego, myszkowskiego – dodatkowe punkty w rekrutacji do projektu.

Zgłoszenia przyjmujemy od 17.03.2014!

Informacje pod nr tel.: 32/ 72 85 920 oraz www.pozyczymy.garr.pl

oraz   www.facebook.com/pozyczkinastart

 

   Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Człowiek - najlepsza inwestycja